top of page

Walk ´n Talk

Att promenera ger mer kreativa samtal än om ni sitter inomhus

När vi arbetar med walk and talk så får deltagarna två och två gå på en tidsbegränsad liten promenad. På promenaden har de med sig dagens walk and talk kort som antingen bestäms av er eller mer allmänt hållna frågor från oss. På kortet står det två diskussionsfrågor som de skall diskutera på sin promenad. När de kommer tillbaka från promenaden får de kort berätta för gruppen vad de kommit fram till och oftast får de en gemensam uppgift som handlar om ämnet. Vid större grupper sker återberättandet i mindre grupperingar än helgrupp.

I arrangemanget ingår:

  • 10 min inledning

  • 20 min promenad

  • 30 min ledarledd recap

  • Personal som uppmuntrar och guidar deltagarna

                         

Info: Kläder efter väder och lämpliga skor eftersom det är utomhus

Tips: Ladda upp med en gemensam utelunch eller ett glas varmt Glüwhine vid ån eller i Skogsarbetarbyn

Tid: Aktiviteten tar ca 1-2 timmar beroende på antal deltagare

walk talk 2.jpg
bottom of page